Gi videre

Nordiske Bryllup velger å gi 10 % av inntekten fra salget av vårt papirmagasin til en organisasjon som arbeider for bekjempelse av menneskehandel.