Kjærlighetens fem språk – Tjenester

Når handlinger blir viktigere enn ord

Hvilke tjenester vet du at ektefellen din setter pris på? Hva gjør han for å glede deg, eller du for å glede han: Lage middag, dekke bord, tømme oppvaskmaskinen, skifte bleier på babyen når det ikke er din tur, hente medisin på apoteket… eller ordne med forsikringer, holde bilen i god stand, klippe hekken, betale regninger, gå tur med hunden. Dette krever tid og energi. Når tjenestene blir utført med positiv vilje, er de virkelig uttrykk for kjærlighet. Det handler ikke om at dette krever mye tid, men mer om at den andre kjenner deg og vet hva du virkelig setter pris på. Noe så enkelt som å tømme søppel kan være en klar melding om at ”Han tenkte på meg og visste jeg ville sette pris på det!”

Kjærlighetens fem språk // Nordiske Bryllup / Nordic Weddings , Photo by C.W.Rosenhoff

I dag er det vanlig at man deler på oppgavene, fordi begge ektefeller som regel har arbeid utenfor hjemmet. Rollefordelingene er gjerne annerledes enn de var for tidligere generasjoner. Tjenester handler i så måte ikke om fordelingen av ansvar og oppgaver, men om hva den andre vil oppleve som en kjærlighetshandling i hverdagslivet.

Ektepar har ofte ikke samme kjærlighetsspråk, men om så er, kan det også by på utfordringer. Med tanke på tjenester kan det bety at man gjør ”feil ting” for hverandre, ting som den andre ikke ser. En mann kan bruke en uke på å rake plenen, klippe trær og planter klare for høsten, ta inn redskaper og hageslanger, skifte dekk på bilen og sette hagemøblene i boden – uten at kvinnens kjærlighetstank blir en dråpe fullere. Den samme mannen kan derimot komme hjem fra jobb og ha med seg kinamat, rydde opp etter måltidet og så legge ungene, mens kona slapper av etter en lang dag – og kjærlighetstanken hennes blir så full at den renner over.

Når man er forelsket, er man villig til å gjøre alt for kjæresten, og man strekker seg langt. Etter at hverdagen er tilbake, går vi kanskje tilbake til gamle handlingsmønstre vi hadde før forelskelsen inntraff. Våre handlinger er influert av modeller vi vokste opp med, av vår personlighet og våre følelser, opplevelsen av kjærlighet, behov og ønsker.

Kjærlighetens fem språk // Nordiske Bryllup / Nordic Weddings , Photo by C.W.Rosenhoff

Kjærligheten er et valg og kan ikke bli påtvunget. Det er lett å kritisere den andres oppførsel og mangel på bidrag, men det vil ikke lede noen vei. Når man kommer med ønsker i stedet for krav, vil forholdet kunne endre seg. Kritikk og krav vil kun skape avstand i relasjonen. Det vil kanskje føre til at ektefellen motvillig gjør det du ønsker, men det vil neppe være en handling gjort i kjærlighet. Du kan komme med ønsker om hva som betyr noe for deg: ”for meg ville det betydd mye om du rydder etter deg”, men du kan dessverre ikke skape viljen til å elske gjennom handlinger.

Vi har en tendens til å kritisere partneren mest på det området der vi selv har det dypeste emosjonelle behovet. Kritikk er en uheldig måte å be om kjærlighet på. Hvis vi blir kritisert for noe, er det lurt å stille noen spørsmål for å klargjøre: ”Det høres ut som dette er veldig viktig for deg. Vil du forklare meg hva som er så avgjørende her? ” Å ta initiativ til en slik samtale vil antagelig snu kritikken til et ønske i stedet for et krav. Hver dag kan vi alle velge å elske eller ikke elske ektefellen vår. Om vi velger å elske, blir effekten følelsesmessig sterkest om vi uttrykker kjærligheten på en måte som ektefellen setter pris på og forstår.

Kjærlighetens fem språk // Nordiske Bryllup / Nordic Weddings , Photo by C.W.Rosenhoff

Å lære kjærlighetsspråket tjenester vil måtte få oss til å ta stilling til vår egen forståelse av rollemodellene “mann og kone” i ekteskapet. Disse har endret seg radikalt på noen tiår, og modeller fra vår fortid kan variere. Ulike tradisjoner har forskjellige forventninger til ”den rette måten” å gjøre ting på i ekteskapet. Viljen til å oppdage og endre fastlåste rollemønstre er nødvendig for at man skal kunne uttrykke kjærlighet på en god og effektiv måte. Det er mange fordeler ved å møte de følelsesmessige behovene til ektefellen din. Om din partner har tjenester som sitt primære kjærlighetsspråk, da snakker handlinger høyere enn ord!

Mange tjenester involverer husarbeid, men ikke alle. Kom med forslag på noen gjøremål som ikke er relatert til dette, og som vil glede ektefellen din.

 

(Teksten er basert på boka Kjærlighetens fem språk, skrevet av Gary Chapman.)

Foto: C.W.Rosenhoff

Skriv din kommentar