Å lykkes med endring

På nyåret ønsker vi ofte å ta nye tak og forandre livsstilen vår til det bedre. Hvis du i tillegg har et bryllup i sikte, kan dette styrke motivasjonen din enda mer. Bryllupsdagen kan være en «gulrot» du jobber mot, der du kan få være den aller beste utgaven av deg selv.

For å lykkes med dette kan «Proshasas endringsmodell» være et godt verktøy. Denne modellen kan brukes på ett eller flere områder der du ønsker å gjøre forandringer, som for eksempel kosthold og trening. Modellen består av ulike faser. Målet er at du hele tiden skal forflytte deg nærmere neste fase. Du kan se på modellen som en trapp der du stadig beveger deg videre mot neste trinn.

Proshasas endringsmodell // Photo by Jose antonio Sanchez reyes

1. Fornektelsesfasen

I denne fasen fornekter du at du trenger å endre livsstilen din: «Hvorfor skulle jeg trenge å gjøre noen endringer

2. Overveielsesfasen

Denne fasen kommer du til for eksempel gjennom ytre motivasjon som sykdom, som følge av dårlig livsstil, eller påvirkning fra andre.

3. Forberedelsesfasen

Å komme til denne fasen er en forutsetning for å lykkes. Her må du legge opp en struktur for hvordan livsstilsforandringen skal skje. Det er også viktig å lage deg noen mål i denne forberedende fasen. Mål som er spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Du må planlegge en struktur og vite hvordan du skal klare det i praksis. I denne fasen er det bra om du skriver ned hvilke hinder som kan forekomme, og hvordan du skal håndtere dem når de dukker opp. Videre er det også viktig å slette gamle minner. Minner om at man for eksempel ikke har lykkes tidligere.

4. Handlingsfasen

I denne fasen er du i cirka seks måneder. Det er nå du har begynt å forandre din livsstil og ta nye, gode valg.

5. Opprettholdelsesfasen

Både i handlingsfasen og opprettholdelsesfasen kan det være lett å få tilbakefall. Da er det viktig å ikke bli skuffet over seg selv og gi opp. Det er vanlig med tilbakefall, og det viktigste er ikke at det skjer, men hva man gjør når det skjer. Vær forberedt på at tilbakefall kan skje. Gå da umiddelbart tilbake til forberedelses-stadiet og slett gamle, negative minner. Lag deretter en ny, konkret handlingsplan.

6. Vedlikeholdsfasen

Dette er det siste stadiet, og det tar en stund før man kommer hit (det kan ta flere år). I denne fasen har den nye livsstilen blitt en del av hvem du er. Det er en selvfølge for deg – i alle sesonger av livet – å tenke på hva som er best for helsen din. 

I hvilken fase er du i din livsstilsforandring? Hva kan du gjøre for å komme videre? Lokalisér hvor du befinner deg og ta stegene for å nå dine mål! Jeg heier på deg!

 

Jenny Hasseløy.

 Livsstilsforandring.no har kursstart den 22. hver måned

Foto: Jose Antonio Sanchez Reyes

Skriv din kommentar