Ta kontroll fra starten

Nordiske Bryllup / Nordic Weddings - budget - control from the beginning

For noen mennesker er alt som har med penger, økonomi og budsjett å gjøre, en enkel sak. For andre tar det ofte energien fra en bare det å tenke på å logge seg inn i nettbanken. Når en planlegger bryllup, vil en spare mange frustrasjoner underveis om en tar kontroll over disse tingene fra starten av. Det viktigste er at du gjør det på din måte. Noen tips er likevel gode å ha med seg. Det er mange ting som skal på plass – små detaljer og store avgjørelser. Hvordan kan vi virkelig ha kontroll? Poenget ved å lage et budsjett er at vi i størst mulig grad ønsker å holde det. Så hvordan gjennomføre dette i praksis på best mulig måte?

Mitt tips denne gangen er å opprette en egen konto i nettbanken som bare er til bryllup, og bestille et bankkort til denne kontoen. Dere har kanskje allerede opprettet en konto for å spare til bryllupet? På denne måten kan en veldig enkelt skille mellom innkjøp og regninger til bryllupet og til andre ting. Da er det heller ikke så viktig hele tiden å ta vare på kvitteringen for å vite hvor mye en har kjøpt for på de forskjellige stedene. Saldo på den kontoen vil hele tiden på en enkel måte vise hvor mye penger dere har brukt.

Kontoutskriften kan bli din beste venn

For å vite hvordan en ligger an innenfor de forskjellige kategoriene på budsjettet, er det lurt å fordele alle innkjøpene bare på disse kategoriene. Hvordan du velger å gjøre det, kommer litt an på hvilken type person du er. Her er det flere varianter. Det kan gjøres så enkelt at du skriver ned alle summene på forskjellige sider i en bok e. l. hvor du har dine notater til bryllupet. Én side for hver kategori. En annen måte er hver måned å overføre kontoutskiften til et excel-ark hvor en sorterer og summerer innkjøpene på de forskjellige kategoriene, for så å sammenligne med budsjettet. Dersom du er glad i excel og gjerne bruker det, kan et tips være å føre opp alle innkjøpene under hverandre i første kolonne, ha kolonner bortover for hver kategori og så fylle inn summen på innkjøpet der dehører hjemme. Etter hvert som en får pristilbud fra blomsterdekoratør, fotograf, catering og lignende, er det også lurt å føre opp dette slik at det blir tatt med i beregningen på hvordan en ligger an i forhold til budsjettet.

I det første innlegget om budsjett snakket vi om hvor viktig det var å se på de store linjene og ha brede kategorier. Etter hvert i planleggingen blir det nå mer og mer detaljert, og informasjonen i budsjettet må utvides. Når en tar avgjørelser, er det lurt å føre dette inn under de forskjellige kategoriene i budsjettet. Dermed kan en når innkjøpene starter, stryke ut hva som er utført. På den måten har en til enhver tid oversikt over hva som gjenstår, og hvor mye penger en har igjen til å bruke på det.

Illustrasjonsfoto: istockphoto

Skriv din kommentar