Budsjett – I begynnelsen  

Noe av det første en begynner å tenke på når ringen er på fingeren og forlovelsen et faktum, er budsjett. Hvor mye penger har vi? Hvor mye kan vi klare å spare? Hvor mye ønsker vi å bruke? Å sette en pris på hva et bryllup er verdt, er en tilnærmet umulig oppgave, da en vil få like mange svar som antall brudepar det er der ute. Det en derimot kan gjøre, er å finne noen retningslinjer og tips som kan være til hjelp underveis.

Helt i startfasen er det viktig å tenke på de store linjene og ikke bli for detaljert. Sett opp brede kategorier for hva dere ønsker at bryllupsdagen skal inneholde. Ting som kan være viktig å ta stilling til, er hvor mye budsjettet skal romme. Skal for eksempel bryllupsreisen regnes med, eller kanskje reise og opphold i forkant, dersom bryllupet skal holdes et annet sted?

Det neste du bør gjøre, er å finne dine hjertesaker. Hva har du drømt om siden du var liten,  siden du fant drømmemannen/kvinnen, eller kanskje bare de siste dagene? Dette skal være en av de viktigste dagene i livet deres. Derfor er det viktig at den gjenspeiler deres personlighet, hva dere to syns er viktig og ikke hva andre rundt dere mener er det beste. Dette kan være lokasjon, blomster, mat, underholdning, mange eller få gjester, sommer eller vinter. Disse hjertesakene er kategorier i budsjettet som bør få prioritet foran andre mindre viktige ting.

Når en har kommet så langt, er det på tide å sette et tak for totalsummen en ønsker å bruke. Grunnen til at dette ikke kommer før i planleggingen, er at en har så lett for å sette begrensninger for drømmer og ønsker, før en egentlig har undersøkt om det faktisk er mulig eller umulig. Kanskje det fins en rimeligere måte å gjøre det på om en er villig til å undersøke litt grundigere. Det er ikke meningen at dette skal presse en til å sprenge budsjettet, men heller hjelpe dere til å prioritere hva som betyr mye på en slik dag.

Undersøk priser og alternativ for de dyreste kategoriene og de kategoriene som betyr mest for dere. En får da raskt et bilde av hvordan en har mulighet til å fordele budsjettet på de forskjellige kategoriene. Et budsjett er til for å justeres etter hvert som en starter planleggingen. Et budsjett som ikke kan justeres, har ingen verdi. Her kan en både justere kategoriene innad og øke maksgrensen, om en har mulighet og ser behovet for det.

En feil som er lett å gjøre tidlig i planleggingen, er å bruke opp budsjettet mange måneder før selve bryllupsdatoen. Sett av en sum i budsjettet, og først én måned før bryllupet bestemmer du hva den kan brukes til. Det kommer alltid ting i siste liten – noe eller noen en ikke hadde tenkt på, eller en god idé som du vet hadde passet perfekt. Ikke la et oppbrukt budsjett begrense dere og mot slutten hindre dere i å sette kronen på verket. Følelsen av å ikke kunne ta noen nye avgjørelser uten at det innebærer ekstra kostnader hele den siste måneden, er ikke noe særlig. De siste ukene blir mye mer overkommelige og mindre stressfulle dersom en har litt å gå på.

Nordiske Bryllup - budsjett // Nordic Weddings - Budget

 

 

Skriv din kommentar